PEDAGOGIA NATURALISTA A GRANJA PIFARRÉ

La filosofia de Granja Pifarré va de la mà de les aportacions del naturalisme i del constructivisme. Les persones connectem amb el món a partir dels nostres sentits, relacions i pensament. Cuidar les activitats d'aprenentatge perquè tinguin aquesta dosi de manipulació autèntica, de recull de sensacions, de processos col·laboratius i de construcció de pensament és un valor a cultivar i un repte com a educadors i amants de l'agrocultura.