PEDAGOGIA NATURALISTA I EXPERIMENTAL A GRANJA PIFARRÉ

La filosofia de Granja Pifarré va de la mà de les aportacions del naturalisme, del constructivisme i del model Montessori. En la societat actual que s’ha “hiperurbanitzat” comencem a detectar que molts infants i joves no coneixen l’origen dels aliments vegetals (farina, cigrons,pastanagues, patates,...) ni dels animals (formatge,embotits,ioguts, mel,...). Per evitar un creixent analfabetisme “agrocultural” volem oferir experiències que facilitin la descoberta del món agrari d’una manera vivencial i significativa. La pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952) va proposar un model educatiu basat en l’experimentació sensorial dels infants en entorns poderosos. Montessori deia: “La millor ensenyança és la que utilitza menys paraules per fer el que toca”. La proposta pedagògica de granja Pifarré recull aquest llegat en les seves activitats.

Les persones connectem amb el món a partir dels nostres sentits, relacions i pensament. Cuidar les activitats d'aprenentatge perquè tinguin aquesta dosi de manipulació autèntica, de recull de sensacions, de processos col·laboratius i de construcció de pensament és un valor a cultivar i un repte com a educadors i amants de l'agrocultura.