ASSOCIACIÓ PER A LA INTERPRETACIÓ DE L'HORTA DE LLEIDA

A l'estiu del 2017 es va crear l'Associació per a la interpretació de l'Horta de Lleida. Aquesta associació vinculada a Granja Pifarré es va marcar uns objectius recollits en la seva fundació. 

 

Finalitats

1- Proposar una nova oferta agrària i pedagògica on ensenyar la història de l’Horta lleidatana d’una manera autèntica i en un entorn ben significatiu.

2- Fer difusió dels diferents valors que la pagesia de l’Horta de Lleida ha acumulat durant el temps. Valors com la pròpia tradició agrària, la germanor, el compartir i cooperar per créixer plegats.

3- Oferir experiències agroculturals en un entorn dissenyat pel pas del temps i la tradició que despertarà estima al valorar la important tasca de la pagesia i la ramaderia.

4- Organitzar activitats de lleure, culturals i agràries per aproximar la vida de la pagesia i la ramaderia a tothom. Tenint especial cura amb col·lectius que tinguin dificultats de mobilitat o altres necessitats.

5- Programar activitats culturals a l’Horta de Lleida per apropar les persones a un entorn agrari que pot aportar molt a la societat.

6- Posar en valor els productes de proximitat de l’Horta i la seva qualitat quan aquests estan elaborats per persones i famílies que estimen el territori perquè en formen part essencial i perquè el senten com a casa seva.

7- Promocionar i comercialitzar, de manera simbòlica, productes relacionats amb l’Horta de Lleida per fer difusió del valor i qualitat de les seves produccions.

 

 

ASSOCIACIÓ PER A LA INTERPRETACIÓ DE L'HORTA DE LLEIDA