Laberint de l'Horta, reserves ja disponibles!

INFORMACIÓ PRÈVIA

ASSOCIACIÓ PER LA INTERPRETACIÓ DE L’HORTA DE LLEIDA – GRANJA PIFARRÉ, titular del Lloc web www.granjapifarre.com (d’ara endavant, el “Lloc web”), és una entitat que es dedica a la pagesia i a la ramaderia en l’Horta de Lleida i gestiona la reserva i venda d’activitats, excursions, visites guiades i altres activitats turístiques.

GRANJA PIFARRÉ posa a la disposició dels usuaris la plataforma inclosa en aquest lloc web a través de la qual, una persona física o jurídica d’ara endavant, Usuari) podrà reservar activitats, excursions i visites guiades.

Les dades de GRANJA PIFARRÉ són les següents:

Titular: ASSOCIACIÓ PER LA INTERPRETACIÓ DE L’HORTA DE LLEIDA – GRANJA PIFARRÉ
C.I.F.: G25828047
Domicili: PARTIDA CAPARRELLA Nº 115 – 25191 LLEIDA
Associació inscrita amb el número 61223 a la secció primera del registre d’Associacions del Departament de Justícia.
Telefono: 973 26 44 13
Correu electrònic: info@granjapifarre.com

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS I ACCÉS Al LLOC WEB

Pel fet d’accedir, veure o utilitzar els materials, continguts o serveis accessibles a través del Lloc web, l’Usuari posa de manifest que comprèn i accepta aquestes Condicions Generals de Contractació, les quals defineixen els drets i obligacions de GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari per a la contractació dels serveis d’activitats, excursions i visites guiades.

Aquestes són les úniques Condicions Generals de Contractació aplicables a l’ús del Lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars) i a la contractació dels serveis i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari.

Per a l’accés al Lloc web no es requerirà el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar els serveis oferts per GRANJA PIFARRÉ, es requerirà que ens faciliti dades personals i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament corresponent.

OBJECTE DEL LLOC WEB

GRANJA PIFARRÉ ha desenvolupat el present Lloc web per a oferir a l’Usuari un servei de reserva d’activitats, excursions i visites guiades per oferir una experiència agrocultural a l’Horta de Lleida.

La contractació dels serveis oferts serà duta a terme entre l’Usuari i GRANJA PIFARRÉ. L’Usuari, en el moment en el qual formalitzi la reserva, establirà una relació contractual directa amb el GRANJA PIFARRÉ.

RESERVA

Per a poder realitzar les reserves a través del Lloc web, l’Usuari haurà de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, e-mail i el telèfon), o en el seu cas les dades de la persona en nom de la qual es reserva l’activitat amb la finalitat que GRANJA PIFARRÉ pugui poder realitzar la reserva sol·licitada per l’Usuari.
En virtut d’aquestes Condicions Generals de Contractació, els Usuaris declaren facilitar dades verídiques, exactes, actuals i complets sobre la seva identitat, o en el seu cas sobre la persona en nom de la qual es reserva l’activitat. En aquest sentit, els Usuaris seran responsables de l’exactitud de les dades facilitades a GRANJA PIFARRÉ i de qualsevol conseqüència que es pogués derivar dels errors en la informació proporcionada.

De conformitat amb l’anterior, els Usuaris hauran de notificar de manera immediata a GRANJA PIFARRÉ a través del correu electrònic info@granjapifarre.com a través del formulari de contacte qualsevol errada, modificació o problema sobre les dades i informació facilitada.

CONDICIONS APLICABLES A LES RESERVES

Les reserves que cada Usuari realitzi a través del Lloc web estan subjectes a les condicions específiques que li siguin aplicable a cada activitat, excursió o visita guiada. L’Usuari podrà trobar aquestes condicions en la fitxa de descripció del Lloc web per a cadascun d’aquests serveis, així com en l’email de confirmació que li enviï GRANJA PIFARRÉ una vegada hagi realitzat la reserva.

Condicions generals

En general, la reserva de les activitats, excursions i visites guiades que promociona GRANJA PIFARRÉ a través del Lloc web està subjecta a les següents condicions:

Les dates i els horaris de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el Lloc web han estat definides i no permeten cap mena de modificació en aquest sentit.

Únicament hi hauria la possibilitat de modificar la data i horari d’una activitat, excursió i visita guiada si l’Usuari contracta un servei privat. Per a reservar una activitat, excursió o visita guiada de manera privada, si us plau contacti a GRANJA PIFARRÉ a través del formulari de contacte disponible en el següent enllaç: https://www.granjapifarre.com/contacte/.

Els usuaris podran modificar les dades de les seves reserves sempre que les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada li ho permetin. Per a poder realitzar aquesta modificació, l’Usuari tindrà que contactar a través del formulari de contacte disponible en https://www.granjapifarre.com/contacte/.

El temps d’antelació mínima per a cada reserva varia en funció de l’activitat, excursió i/o visita guiada que es desitgi reservar. Aquest aspecte en concret es pot veure en la fitxa de la pròpia activitat en el Lloc web. GRANJA PIFARRÉ l’informa que no és possible reservar una activitat amb una antelació menor a la indicada en la fitxa de l’activitat corresponent.

Condicions específiques

El punt de trobada, la data, l’horari, la durada i tota la informació necessària per al gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservada, està detallada en la fitxa de descripció de cada servei, en el Lloc web, així com en l’email de confirmació que li enviï GRANJA PIFARRÉ a l’Usuari una vegada realitzada la reserva.

En l’email de confirmació, a més de facilitar tota la informació del servei reservat, es el justificant de reserva de l’activitat, excursió i/o visita guiada contractada.

És imprescindible que els Usuaris siguin puntuals i es presentin en el punt de trobada a l’hora i data indicada en el justificant, ja que totes les activitats, excursions i visites guiades estan programades per a sortir a una hora concreta i no és possible modificar l’hora d’inici.

La durada de les activitats, excursions i visites guiades publicades en el Lloc web tenen caràcter referencial i podrien sofrir lleugeres variacions en funció del propi desenvolupament del servei, com ara, per exemple, inclemències meteorològiques, problemes de circulació viària, vagues, etc.

GRANJA PIFARRÉ l’informa podrà requerir-li que lliuri el justificant que acredita la reserva de l’activitat prèviament a l’inici d’aquesta, port presentar-la en format paper o digital. Si l’usuari no presenta el justificant de reserva no podrà desenvolupar l’activitat, excursió o visita guiada.

PROCEDIMENT DE RESERVA

Pot navegar en el lloc web fins a trobar el formulari de reserva de l’activitat, excursió i/o visita guiada desitjada. Una vegada localitzada, mitjançant els passos següents, pot completar la reserva:

 1. Indicar el número d’entrades d’adults i nens (de 4 a 12 anys).    
 2. Seleccionar l’horari.
 3. Completar les dades.
 4. Realitzar el pagament online.

CONTRACTACIÓ

La contractació de la reserva dels serveis de GRANJA PIFARRÉ s’entendrà formalitzada una vegada que els Usuaris hagin completat i acceptat el formulari de reserva de l’activitat i la mateixa hagi estat confirmada, després d’haver completat correctament el procés de reserva i s’hagi realitzat correctament el pagament d’aquesta.

FORMA DE PAGAMENT, PREU, MONEDA I IMPOSTOS

Els preus seran els indicats per GRANJA PIFARRÉ en el moment de la reserva de l’activitat que hagi triat l’Usuari.

Tots els serveis són de confirmació immediata i es paga al moment de reservar mitjançant targeta bancària de crèdit o dèbit, amb la passarel·la de pagament de l’entitat financera REDSYS. S’accepten les targetes de crèdit Visa i Mastercard.

En general, GRANJA PIFARRÉ realitza el cobrament complet a través del Lloc web de l’activitat, excursió i/o visita guiada per l’Usuari.

Aquests preus s’expressen en Euros (€) i incloent els impostos, i l’import total s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de la contractació del servei.

En general, GRANJA PIFARRÉ no aplicarà descomptes en la prestació dels seus serveis, tret que així s’estableixi en les condicions de l’activitat, excursió i/o visita guiada que correspongui.

CONFIRMACIÓ I ANUL·LACIÓ DE RESERVES

Després de la contractació de la reserva, els Usuaris rebran un correu electrònic de confirmació on se li confirmarà el cobrament del servei contractat i se li proporcionarà un rebut/justificant de compra dels serveis contractats. L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest rebut de compra no equival a l’emissió de la factura corresponent a la contractació dels serveis. L’Usuari podrà sol·licitar la factura una vegada hagi formalitzat la seva reserva a través del Lloc web al correu electrònic info@granjapifarre.com.

En cas de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a la compra través de www.granjapifarre.com, en el menor termini de temps possible perquè GRANJA PIFARRÉ pugui realitzar les gestions oportunes.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Cadascun dels serveis promocionats per GRANJA PIFARRÉ en aquest Lloc web (activitats, excursions i visites guiades) compta amb una política de cancel·lacions específica, que l’Usuari podrà consultar en la fitxa de descripció de l’activitat (en el Lloc web), així com en l’email de confirmació que GRANJA PIFARRÉ li enviï una vegada hagi realitzat la reserva.

Per tant, a cada servei li seran aplicables les seves condicions específiques de cancel·lació, les quals establiran el termini de cancel·lació i si hi ha algun tipus de penalització o no.

En definitiva, GRANJA PIFARRÉ gestionarà les cancel·lacions conforme el que es disposa en la política de cancel·lació de cada activitat, excursió i/o visita guiada.

De conformitat amb l’anterior, i mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, els usuaris declaren haver llegit i acceptat expressament la present política de cancel·lacions i manifesten estar d’acord amb les condicions de cancel·lació de l’activitat, excursió i/o visita guiada que reservin a través del lloc web.

CONDUCTA EN EL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions Generals de Contractació. En particular, però sense limitació, els Usuaris no deuran:

 • Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, complets i/o actualitzats, ni accedir al Lloc web utilitzant el nom, dades identificatives o el password d’un altre Usuari o suplantar a qualsevol persona o identitat.
 • Usar el Lloc web amb finalitats fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.
 • Introduir o difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.
 • Crear-se un Perfil o utilitzar el Lloc web per a usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, pornogràfic, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d’una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts.
 • Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguts o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.

GRANJA PIFARRÉ es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al Lloc web o cancel·lar comptes d’usuaris, en els casos en els quals es produeixi una utilització incorrecta del Lloc web de conformitat amb el que s’estableix en aquesta clàusula.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la responsabilitat en la reserva d’activitats, excursions i visites guiades a les quals els sigui aplicable el que s’estableix en la Llei General de Consumidors i Usuaris i a manera enunciativa, però no limitatiu, GRANJA PIFARRÉ no es fa responsable de les següents circumstàncies:

 • De les cancel·lacions realitzades fora de termini per part dels Usuaris. GRANJA PIFARRÉ  no serà responsable en cap concepte de retornar els imports pagats pels seus Usuaris quan aquests no hagin complert amb el termini de cancel·lació previst en la política de cancel·lació.
 • Dels retards o errors comesos per part dels Usuaris per a arribar al punt de trobada de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat. GRANJA PIFARRÉ no assumirà cap responsabilitat si l’Usuari perd l’activitat reservada per falta de puntualitat i/o per no trobar-se en el punt de trobada que correspongui.
 • Dels casos en els quals l’Usuari no porti el corresponent justificant de reserva imprès en paper i/o descarregat en el seu telèfon mòbil i se l’hi  denegui l’accés a l’activitat, excursió i/o visita guiada corresponent.
 • De les lesions, danys i accidents que pogués sofrir l’Usuari durant el gaudi de l’activitat, excursió i/o visita guiada reservat, així com d’aquelles lesions, danys i accidents soferts per l’Usuari prèviament al servei i que li hagi impedit gaudir d’aquest.
 • De les condicions meteoròlogues en les quals es dugui a terme les activitats, excursions i visites guiades reservades pels Usuaris. En cap concepte GRANJA PIFARRÉ serà responsable d’aquestes circumstàncies, per la qual cosa el servei s’entendrà correctament prestat.
 • Dels casos en els quals les activitats, excursions o visites guiades s’hagin completat pel que fa a tots els punts d’interès inclosos en aquestes, encara que la durada hagi sofert una lleugera variació per qualsevol factor extern. En aquesta situació, s’entendrà que el servei ha estat correctament prestat.

MODIFICACIONS

GRANJA PIFARRÉ es reserva el dret a realitzar tantes modificacions com consideri oportunes en les presents Condicions Generals de Contractació. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el Lloc web.

CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

Totes les clàusules o extrems d’aquestes Condicions Generals d’Ús han de ser interpretades de manera independent i autònoma, no veient-se afectades la resta de les estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. Se substituirà la clàusula o clàusules afectades per una altra o altres que preservin els efectes perseguits per les Condicions Generals de Contractació.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador a Espanya. Les presents Condicions Generals de Contractació es regiran per la legislació Espanyola.  Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l’acceptació de l’usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d’existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a GRANJA PIFARRÉ les seves queixes, reclamacions o un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). A més GRANJA PIFARRÉ disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a GRANJA PIFARRÉ en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General). Així mateix, si de la relació entre GRANJA PIFARRÉ i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor, pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tancar menú